ออกแบบตกแต่ง: บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

แบ่งปันไอเดียออกแบบ

ห้องอาหาร (4)

ห้องอาหาร (3) ห้องอาหาร (2) ห้องอาหาร (1) ห้องหนังสือ (6) ห้องหนังสือ (5) ห้องหนังสือ (4) ห้องหนังสือ (3) ห้องหนังสือ (2) ห้องหนังสือ (1) ห้องรับแขก (3) ห้องรับแขก (2) ห้องรับแขก (1) ห้องพระp ห้องนอนใหญ่ ห้องนอนใหญ่ 2 ห้องนอนใหญ่ 1 ห้องนอนลูกสาว (2) ห้องนอนลูกสาว (1) ห้องนอนลูกชาย (2) ห้องนอนลูกชาย (1) ห้องนอนชั้นล่าง (3) ห้องนอนชั้นล่าง (2) ห้องนอนชั้นล่าง (1) ห้องโถงชั้นล่าง (4) ห้องโถงชั้นล่าง (3) ห้องโถงชั้นล่าง (2) ห้องโถงชั้นล่าง (1) ห้องแต่งตัว (3) ห้องแต่งตัว (2) ห้องแต่งตัว (1) ห้องดูหนัง ห้องดูหนัง 2 ห้องดูหนัง 1

แบ่งปันไอเดียออกแบบ