ออกแบบก่อสร้าง: ต่อเติมอาคารทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น

แบ่งปันไอเดียออกแบบ

ออกแบบต่อเติมทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น บ้านปุณกัณฑ์

01 02 03 04 05 แปลนชั้นบน แปลนชั้นล่าง

แบ่งปันไอเดียออกแบบ