3D:โครงการ อาคารวัดทุ่งลุง

แบ่งปันไอเดียออกแบบ

3D อาคารวัดทุ่งลุง
โครงการ 1 อาคารที่พักสงฆ์ 2 ชั้น
โครงการ 2 อาคารศาลา หอฉันท์
แบบบ้านสไตล์: ไทยประยุกต์


เจ้าของ
 : วัดทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สถาปนิกออกแบบ: สหยุทธ  ไชยชูลี
เรียบเรียง : HOUSEFURBUILT บริษัท เอ.ไอ.189 ดีไซน์ จำกัด

 

3D:โครงการ อาคารวัดทุ่งลุง ทางสถาปนิกได้ออกแบบไว้และได้เริ่มก่อสร้าง แต่ด้วยทางวัด ต้องการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสร้างอาคารให้กับวัด จึงได้จัดจ้างงาน 3D เพื่อขึ้นป้ายไวนิล ไว้ที่หน้าวัดเพื่อให้ผู้คนผ่านไปมา จะได้เห็นจะได้ทราบ
วัดทุ่งลุง-1อาคารส่วนที่สร้างและเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วัดทุ่งลุง-2อาคารที่จะรอสร้างในอนาคต

การจัดวางผังอาคาร  ภายในบริเวณวัดได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างไว้แล้วในโครงการที่ 1 ซึ่งได้สร้างเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่วนโครงการที่ 2 ต้องรื้อถอนอาคารโรงครัวเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารไม้ ที่ค่อนข้างเก่าและทรุดโทรม ทางเจ้าอาวาสพยายามหาทุนมาเพื่อจะจัดการสร้างก่อนที่อาคารดังกล่าวจำใช้งานไม่ได้อีก.
ติดต่องาน3D ได้ที่  HOUSEFURBUILT บริษัท เอ.ไอ.189 ดีไซน์ จำกัด

บทความโดย @ HOUSEFURBUILT

แบ่งปันไอเดียออกแบบ