ภาพถ่ายงาน:สถานตรวจสภาพรถ

แบ่งปันไอเดียออกแบบ

ภาพถ่ายหน้างานจริง  สถานตรวจสภาพรถ
จำนวน 2 ช่อง จรารจร พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 355 ตารางเมตร
แบบสไตล์: โครงสร้างเหล็กหลังคาโค้ง

เจ้าของอาคาร : คุณปรารภ  เพชรพันธ์ (เพขรพันธ์เซอร์วิส)
ออกแบบ : HOUSEFURBUILT บริษัท เอ.ไอ.189 ดีไซน์ จำกัด

แบบอาคารสถานตรวจสภาพรถ  เป็นงานที่ลูกค้าให้ออกแบบ โดยมีข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบก  ซึ่งมีรายละเอียดข้อกำหนดไว้เยอะมาก ต้องปรับแก้กันหลายรอบ เพราะแบบทั้งหมดต้องนำส่งให้กรมขนส่งตรวจและอนุมัติในขั้นตอนขออนุญาตสถานประกอบการ และยังต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากเขตเทศบาล  ขนาดตัวอาคารที่มีพื้นที่และฟังค์ชั่นการใช้งานหลังจากปรับแก้แล้ว กว้าง 17.00 เมตร ลึก 15 เมตร
พร้อมพื้นที่ทางเดินรถโดยรอบ ซึ่งมีข้อกำหนดเช่นกัน

pp-08ภาพ 3D จำลองหน้าตาอาคารก่อนตกลงเริ่มเขียนแบบรายละเอียดต่างๆ

pp-05ด้านหน้าทางเข้าอาคาร จะเห็นได้ว่า จะต้องมีพื้นที่ตามข้อกำหนด มีระยะแนวเว้น แนวทางเดินรถต่างๆ

pp-03รูปหน้าอาคาร

pp-06
pp-07ด้านข้างอาคาร

pp-02ด้านหลังอาคาร

pp-09ภาพ 3D แสดงโครงสร้างอาคาร

PET-PLANแบบแปลนซึ่งภายหลังมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนอีกหลายครั้ง

การจัดวางผังอาคารและขนาดของห้องต่างๆ ในแบบแปลนได้จัดวางให้ตัวอาคารหันหน้าออกถนน เรื่องทิศทางเข้าออก ข้อกำหนดการออกแบบของกรมการขนส่ง เป็นตัวบังคับแบบแปลนอยู่แล้ว และได้ออกแบบวางตัวพื้นที่สำนักงาน ส่วนพักคอยไว้ทางทิศตะวันออก การออกแบบโครงสร้างใช้ช่วงสแปนที่กว้างและออกแบบให้เป็นโครงเหล็กทรัสเพื่อลดต้นทุนค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งใช้ผนังบานเกล็กดระบายกาศกับงานโครงเหล็กทั้งหมด บานประตูก็เป็นแบบบานเฟี้ยมเหล็กขนาดใหญ่ เปิดปิดได้ง่ายประหยัดกว่าบานเหล็กม้วน
ติดต่อออกแบบได้ที่ HOUSEFURBUILT บริษัท เอ.ไอ.189 ดีไซน์ จำกัด

บทความโดย @ HOUSEFURBUILT

แบ่งปันไอเดียออกแบบ